Følere

  Styring

Følere

Formålet med en føler, er at få et input som kan anvendes i en beslutningsproces og et output. For eksempel:

Kassen kommer kørende på båndet, når føleren ser kassen, stoppes båndet.

Følertyper

Diffus

Refleks

Temperatur